Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Er is dagelijks is een afspraakspreekuur  en op woensdag is er tussen 17.00 en 19.00 uur een avondspreekuur. Voor het afspraakspreekuur dient u tevoren een afspraak te maken.
U kunt hiervoor de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur

Praktijk Hans Kootte  030-2712276

Praktijk Virginia Straal  030-2734039

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruikmaken van het dagelijkse telefonisch spreekuur.

Praktijk Hans Kootte dagelijks tussen 09.30 en 10.00 uur en tussen 13.30 en 14.00 uur 

Praktijk Virginia Straal dagelijks tussen 09.30 en 10.00 uur.

Wilt u dezelfde dag nog terechtkunnen, bel dan zo vroeg mogelijk. Als u voor 09.00 uur de praktijk belt, kunt u in de meeste gevallen nog diezelfde dag terecht.

Bij het maken van een afspraak zal de praktijkassistente u vragen naar de reden van contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo juist mogelijke inschatting te maken van de aard en eventuele spoed van uw klachten en een inschatting te maken van de benodigde tijd. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen of schat u bij voorbaat in dat uw probleem meer tijd vergt dan de gebruikelijke 10-12 minuten die voor een afspraak worden uitgetrokken? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, er kan dan een dubbele afspraak voor u gemaakt worden.

Per probleem of hulpvraag wordt één afspraak gemaakt. Ruim 30 jaar ervaring heeft ons geleerd dat een vraag of probleem hoogst zelden in vijf minuten kan worden verholpen. We lopen liever iets voor dan steeds verder achter.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De praktijkassistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Inloopspreekuur

U kunt iedere maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 08.30 uur zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur. U meld zich bij binnenkomst bij de assistente en wordt op volgorde van aankomst geholpen. In principe proberen we iedereen te helpen die zich voor 08.30 uur heeft aangemeld. Houd u rekening met enige wachttijd.