Patiënten enquête

Voor de praktijkaccreditering is het belangrijk dat er één keer in de drie jaar patiëntenenquêtes gehouden worden. Hierin wordt anoniem uw mening over de huisarts en de praktijk gevraagd.

Met uw mening en die van anderen kunnen wij onze zorg zoveel mogelijk optimaliseren.

Zou u zowel de enquête van uw huisarts als de enquête over de praktijk willen invullen? 

Dank voor uw bijdrage

 

Link Enquête Hans Kootte

Link Enquête Virginia Straal

Link Enquête Birgit Zonderland

Link Enquête Huisartsenpraktijk Tuinwijk