Missie en Visie

Uw autonomie is onze leidraad, keuzes maken we in overleg met u.

Wij zijn een laagdrempelige praktijk met betrokken en deskundige professionals.

Samen met u werken we aan persoonlijke zorg en aan een effectieve behandeling.