Patientwaarderings onderzoek

In 2014 hebben wij in het kader van de GEZ een patientwaarderingsonderzoek laten uitvoeren. Bijgaand kunt u de uitkomsten lezen. Doel van de enquete was om te inventariseren of er vanuit het oogpunt van de patienten aanleiding is tot kwaliteitsverbetering.

We zijn blij de hoge scores op verschillende items. Van een aantal scores vinden we dat het beter moet. Om die reden werken we sinds begin 2015 met een nieuwe moderne telefooncentrale. Hiermee hopen we meer inzicht te krijgen in onze telefonische bereikbaarheid en hopen we die te vergroten voor onze patienten.
Tevens heeft Hans Kootte zijn spreekuren aangepast en is zijn wachttijd in de wachtkamer al een stuk verbeterd. Achter de schermen zullen we ons nader buigen over de resultaten en daar waar nodig verbeteringen aan brengen.
Diegenen die meegewerkt hebben aan de patienten-enquete worden langs deze weg vriendelijk bedankt voor hun medewerking.

De Resultaten zijn als volgt:
Er zijn 106 vragenlijsten uit gedeeld.

De huisartsenpraktijk is op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur geopend en op woensdag van 17.00 tot 19.00 uur. 81% geeft aan nooit problemen te ervaren met deze openingstijden, 24% soms en 1% altijd. 42% heeft geen behoefte aan uitbreiding van de openingstijden, 29% zou uitbreiding willen in de avond en 15% tussen 17.00 en 18.00 uur, 5% zou terecht willen kunnen in het weekend en 5% voor 08.00 uur. 66% ervoer geen probleem om de huisartspraktijk telefonisch te bereiken, 28% een klein en 6% een groot probleem.

93,2% had het gevoel dat de huisarts tijd voor hen had tijdens de consulten.
90% gaf aan dat er belangstelling was voor hun persoonlijke situatie.
95,0% ervoer dat hij/zij de arts gemakkelijk over hun problemen kon vertellen.
80,9% voelde zich betrokken bij de beslissing over het medisch handelen.
96,1% vond dat er goed tot uitstekend naar hen geluisterd werd.
92,7% heeft het idee dat aantekeningen en gegevens over hen verwtrouwelijk worden gehouden.
74,1% ervoer hulp bij het snel verlichten van de klachten, 22,5% was daar neutraal over.
82,3% ervoer dusdanige hulp dat hij/zij zich goed genoeg voelt voor de normale dagelijkse bezigheden.
90,1% vond de aanpak zorgvuldig en degelijke aanpak.
Bij 94,0% werd lichamelijk onderzoek gedaan.
70,3% vond goede tot uitstekende hulp bij het voorkómen van ziekten en preventieve taken zoals bevolkingsonderzoek, periodieke gezondheidscontroles en inentingen. 14,8% was hierover neutraal.
Bij 91,3% is er uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en behandelingen.
Bij 88,8% is verteld over wat hij/zij wilde weten over de klacht.
Bij 80,4% kreeg goede tot uitstekende hulp bij het omgaan met emotionele problemen die te maken hebben met de gezondheidstoestand. 11,8%was hierover neutraal.
Bij 77,5% was het duidelijk waarom het belangrijk is om het advies van de arts op te volgen, 18,8% was hier neutraal over.
Bij 71,8% wist de huisarts goed wat hij/ zij gedaan of verteld heeft tijdens voorgaande bezoeken. 28,2% was neutraal hierover.
73,8% was goed voorbereid op wat hij/zij kon verwachten bij de specialist of onderzoek in het ziekenhuis.
85,8% was erg tevreden over de behulpzaamheid van de andere medewerkers.
Voor het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte was 40,2% heel tevreden, 35,3%tevreden, 16,7% neutraal, 5,9%minder tevreden en 2,0% niet tevreden.
31,1% vind de telefonische bereikbaarheid van de praktijk uitstekend, 35,9% vind het goed, 20,4% is hier neutraal over, 6,8% minder tevreden en 5,8% niet tevreden.
Over de mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen waren de percentages als volgt; 22,4% vond het uitstekend, 26,9% goed, 34,3% neutraal, 11,9% redelijk en 4,5% slecht.
De wachttijd in de wachtkamer gaf de volgende scores 11,8% uitstekend, 29,4%goed, 38,2%neutraal, 15,7% matig en 4,9% slecht.
49,1% vond de hulpverlening bij gezondheidsproblemen die onmiddellijke aandacht vragen uitstekend, 30,2% vond het goed, 15,1% was neutraal.