Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Tuinwijk


Huisartsenpraktijk Tuinwijk

Ant. Matthaeuslaan 1
3515 AN Utrecht
Telefoon: zie HOME pagina

KvK-nummer: 27198207

www.hap-tuinwijk.nl

E-mail: recept@hap-tuinwijk.nl


Home

Hartelijk welkom op de website van Huisartsenpraktijk Tuinwijk

Praktijk Kootte en  praktijk Straal, een duo huisartsenpraktijk met een missie.

Uw autonomie is onze leidraad, keuzes maken we in overleg met u. Wij zijn een laagdrempelige praktijk met betrokken en deskundige professionals. Samen met u werken we aan persoonlijke zorg en aan een effectieve behandeling.

Patiënten die woonachtig zijn in de postcodegebieden 3514, 3515, 3571 en 3572 verwelkomen wij graag.

Naast de normale huisartsgeneeskundige taken bieden we extra zorg aan voor hart en vaten, longzorg, verrichten van kleine chirurgie, gynaecologie (spiralen, vaginale ringen, implanon), huidzorg, ondersteuning bij psychische klachten en complexe zorg cq. begeleiding van bijzondere trajecten bij voornamelijk ouderen.

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00-17.00 uur en op woensdag van 08.00-19.00 uur.

De praktijken zijn telefonisch bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

praktijk Hans Kootte                                                    (030) 2712276

praktijk Virginia Straal                                                 (030) 2734039

spoedlijn                                                                         (030) 2732449

receptenlijn                                                                    (030) 2714078

fax                                                                                    (030) 2734239

Na 17.00 uur en in de weekenden kunt u voor spoedeisende hulp terecht bij de Huisartsenpost (telefoonnummer 088-130 9670).

Kijk voor nadere informatie over Huisartsenpraktijk Tuinwijk en het aanvragen van herhaalmedicatie verder op deze website.

Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u ook op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

Praktijkinformatie

Via het submenu in de bovenste balk kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Er is wekelijks een avondspreekuur op woensdag van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Spoedgevallen

De spoedlijn van de praktijk is 030-273 24 49. Spoedgevallen hebben altijd voorrang.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Het is aan te raden eerst te bellen, dan kan alvast rekening gehouden worden met uw komst.

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Er is dagelijks is een afspraakspreekuur  en op woensdag is er tussen 17.00 en 19.00 uur een avondspreekuur. Voor het afspraakspreekuur dient u tevoren een afspraak te maken.
U kunt hiervoor de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur

Praktijk Hans Kootte  030-2712276

Praktijk Virginia Straal  030-2734039

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruikmaken van het dagelijkse telefonisch spreekuur.

Praktijk Hans Kootte dagelijks tussen 09.30 en 10.00 uur en tussen 13.30 en 14.00 uur 

Praktijk Virginia Straal dagelijks tussen 09.30 en 10.00 uur.

Wilt u dezelfde dag nog terechtkunnen, bel dan zo vroeg mogelijk. Als u voor 09.00 uur de praktijk belt, kunt u in de meeste gevallen nog diezelfde dag terecht.

Bij het maken van een afspraak zal de praktijkassistente u vragen naar de reden van contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo juist mogelijke inschatting te maken van de aard en eventuele spoed van uw klachten en een inschatting te maken van de benodigde tijd. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen of schat u bij voorbaat in dat uw probleem meer tijd vergt dan de gebruikelijke 10-12 minuten die voor een afspraak worden uitgetrokken? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, er kan dan een dubbele afspraak voor u gemaakt worden.

Per probleem of hulpvraag wordt één afspraak gemaakt. Ruim 30 jaar ervaring heeft ons geleerd dat een vraag of probleem hoogst zelden in vijf minuten kan worden verholpen. We lopen liever iets voor dan steeds verder achter.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De praktijkassistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Inloopspreekuur

U kunt iedere maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 08.30 uur zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur. U meld zich bij binnenkomst bij de assistente en wordt op volgorde van aankomst geholpen. In principe proberen we iedereen te helpen die zich voor 08.30 uur heeft aangemeld. Houd u rekening met enige wachttijd.

Inloopspreekuur

Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is er een inloopspreekuur van 08.00 tot 08.30 uur in beide praktijken.

Het inloopspreekuur wordt door onze huisartsen in opleiding gedaan.

In principe proberen we iedereen te helpen die zich voor 08.30 uur meldt aan de balie.

Het inloopspreekuur is vooral bedoeld voor problemen die minder tijd vragen dan die op het afspraakspreekuur. De gemiddelde consultduur op het inloopspreekuur bedraagt 7-8 minuten; op het afspraakspreekuur is dit 12-13 minuten. Blijkt uw vraag of probleem toch meer tijd te vergen dan in eerste instantie gedacht, dan zullen we u voorstellen om alsnog een afspraak te maken.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen zoals het opvragen van uitslagen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur, zodat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Het telefonisch spreekuur van Hans Kootte vindt iedere werkdag plaats tussen 09.30 en 10.00 uur en tussen 13.30 en 14.00 uur: 030-2712276.

Het telefonisch spreekuur van Virginia Straal vindt alleen 's ochtends plaats, tussen 9.30 en 10.00 uur: 030-2734039.  

Buiten het telefonisch spreekuur staat de praktijkassistente u als eerste te woord. Zij kan u vaak direct zelf helpen, of legt uw vraag voor aan de huisarts. 

Uitslagen

Buiten het telefonisch spreekuur om kunt u voor uitslagen altijd informeren bij de praktijkassistente of de uitslag al binnen is.

U kunt ook per e-mail informeren naar de uitslag van een bepaald onderzoek; u bent dan niet gebonden aan de tijden voor het telefonische verkeer.

Huisbezoek

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld als u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Denkt u dat een huisbezoek nodig is, overleg dan zo vroeg mogelijk met de assistente, bij voorkeur vóór 11.00 uur.

Hans Kootte: 030-2712276

Virginia Straal :  030-2734039

De praktijkassistente beoordeelt, zo nodig in overleg met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Een van de afwegingen is dat in de huisartsenpraktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur in de praktijk te komen.

Assistentie en praktijkondersteuning

De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u de praktijk belt. Zij maakt afspraken voor de spreekuren van de huisartsen, de praktijkondersteuners, de spreekuren van de praktijkassistentes zelf en voor de de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Graag bellen via de lijn van uw eigen huisarts.

Hans Kootte:  030-2712276

Virginia Straal:  030-2734039

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • wratten behandelen
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urineonderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • verstrekken van informatiefolders
 • maken van een ECG/hartfilmpje
 • het verrichten van een longfunctieonderzoek
 • het meten van de bloeddruk aan de enkels: de enkelarm index
 • het verrichten van een 24-uurs bloeddrukmeting
 • eventrecording: het vastleggen van incidentele hartritmestoornissen

U kunt hiervoor een afspraak maken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. De praktijkassistentes hebben geen inloopspreekuur, maar wel een eigen afspraakspreekuur.

Speciale spreekuren

 • Diabetesspreekuur, elke dinsdag, door praktijkondersteuner Fatima el Boutakmanti
 • Astma- en COPD-spreekuur, op donderdag om de week, door praktijkondersteuner Karin Marroni
 • Stoppen met roken-spreekuur, op donderdag om de week, door praktijkondersteuner Karin Marroni
 • Hypertensie- en cardiovasculairspreekuur
 • Osteoporosespreekuur, op afspraak, door verpleegkundig specialist Betsy de Jong
 • GGZ-spreekuur, elke dinsdag, door praktijkondersteuner Willemien Meiberg
 • GGZ-spreekuur, elke donderdag en elke eerste dinsdagochtend van de maand, door praktijkondersteuner Joek Veldman
 • Voedinsgadvies, elke dinsdag, door diëtiste Manon de Bueger

 

Bereikbaarheid via e-mail

recept@hap-tuinwijk.nl voor het aanvragen van (herhaal)recepten met behulp van vrije tekst

Een meer gestructureerde en beveiligde manier voor het aanvragen van recepten is mogelijk via de optie "Herhaalrecepten" in het hoofdmenu.

 

Hans Kootte (huisarts)  hans.kootte@hap-tuinwijk.nl 

Virginia Straal (huisarts)  virginia.straal@hap-tuinwijk.nl 

Praktijkassistentes da@hap-tuinwijk.nl

Betsy de Jong (specialistisch verpleegkundige)  betsy.de.jong@hap-tuinwijk.nl

Karin Marroni (longverpleegkundige)  karin.marroni@hap-tuinwijk.nl

Fatima el Boutakmani (diabetesverpleegkundige) fatima.el.boutakmanti@hap-tuinwijk.nl

Joek Veldman (praktijkondersteuner GGZ)  joek.veldman@hap-tuinwijk.nl

Manon de Bueger (diëtiste)  manon@voedingsadviesgroep.nl

Thomas Overbeek (huisarts-in-opleiding) thomas.overbeek@hap-tuinwijk.nl

Floortje Ruiter (huisarts-in-opleiding) floortje.ruiter@hap-tuinwijk.nl

 

 

 

 

 

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost Utrecht

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Huisartsenpost Stad Utrecht. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de stad Utrecht samen.

Openingstijden

Iedere werkdag vanaf 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. Op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost de hele dag (24 uur) geopend.

Afspraken

Bel altijd eerst op om een afspraak te maken. De huisartsenpost kent alleen een afspraakspreekuur. Het is niet de bedoeling dat u zonder afspraak komt aanlopen. Houd bij het maken van een afspraak uw verzekerings-gegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

Huisartsenpost Stad Utrecht

Burgemeester Fockema Andreaelaan 60

3582 KT Utrecht

Telefoon: 088 130 96 70

http://www.huisartsenpost.com

 

Adres Dienstapotheek Utrecht

Burgemeester Fockema Andreaelaan 60

3582 KT Utrecht

Telefoon: (030) 214 45 53

Fax: (030) 251 10 24